Kiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Quảng cáo video trên YouTube cho phép bạn

Quảng cáo video trên YouTube cho phép bạn


Quảng cáo video trên YouTube cho phép bạn:

A) sử dụng phân tích video miễn phí

B) sử dụng phân tích trả cho mỗi báo cáo và chỉ trả tiền cho nhấp qua

C) phải trả một khoản phí duy nhất hàng tháng

D) sử dụng phân tích trả cho mỗi báo cáo và trả một khoản phí hàng tháng duy nhất

Kiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Câu Trả Lời Đáp án Đề Thi Chứng Chỉ Google AdWords Quảng cáo video trên YouTube cho phép bạn:

A) sử dụng phân tích video miễn phí


 More Google Adwords Certification Exam Answers Double Check Your Answers When Taking The Exam!. Thêm Chứng nhận thi Google AdWords Hỏi Đáp Kiểm tra trả lời Khi Đi thi chứng chỉ google adwords !.


Video Adwords Video Advertising Exam Questions and Answers. 100% correct February 2018

FREE Answers to the 2018 Google AdWords Video Advertising Exam Answers Double Check Your Answers When Taking The Exam! MIỄN PHÍ trả lời cho Kỳ thi Quảng cáo trên màn hình Google AdWords năm 2018 Đôi Kiểm tra câu trả lời của bạn khi tham dự Bài kiểm tra !.

Khi nào ai đó được thêm vào danh sách tiếp thị lại video của nhà quảng cáo?

Khi nào ai đó được thêm vào danh sách tiếp thị lại video của nhà quảng cáo?


Khi nào ai đó được thêm vào danh sách tiếp thị lại video của nhà quảng cáo?

A) Khi cô nhấp vào quảng cáo

B) Khi cô mua thứ gì đó từ trang web của nhà quảng cáo

C) Khi cô xem quảng cáo lần thứ hai

D) Khi cô xem quảng cáoKiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Câu Trả Lời Đáp án Đề Thi Chứng Chỉ Google AdWords Khi nào ai đó được thêm vào danh sách tiếp thị lại video của nhà quảng cáo?

D) Khi cô xem quảng cáo


 More Google Adwords Certification Exam Answers Double Check Your Answers When Taking The Exam!. Thêm Chứng nhận thi Google AdWords Hỏi Đáp Kiểm tra trả lời Khi Đi thi chứng chỉ google adwords !.

Kiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Nhắm mục tiêu cho phép các nhà quảng cáo đặt quảng cáo trên các trang web cụ thể, video trên YouTube và kênh Đối tác YouTube với quảng cáo TrueView.

Nhắm mục tiêu cho phép các nhà quảng cáo đặt quảng cáo trên các trang web cụ thể, video trên YouTube và kênh Đối tác YouTube với quảng cáo TrueView.


Nhắm mục tiêu cho phép các nhà quảng cáo đặt quảng cáo trên các trang web cụ thể, video trên YouTube và kênh Đối tác YouTube với quảng cáo TrueView.

A) Chủ đề

B) Lãi

C) Theo ngữ cảnh

D) Vị tríKiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Câu Trả Lời Đáp án Đề Thi Chứng Chỉ Google AdWords nhắm mục tiêu cho phép các nhà quảng cáo đặt quảng cáo trên các trang web cụ thể, video trên YouTube và kênh Đối tác YouTube với quảng cáo TrueView.

D) Vị trí


 More Google Adwords Certification Exam Answers Double Check Your Answers When Taking The Exam!. Thêm Chứng nhận thi Google AdWords Hỏi Đáp Kiểm tra trả lời Khi Đi thi chứng chỉ google adwords !.

Kiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Nhà quảng cáo nào có thể bao gồm trong quảng cáo video TrueView để tăng tính tương tác?

Nhà quảng cáo nào có thể bao gồm trong quảng cáo video TrueView để tăng tính tương tác?


Nhà quảng cáo nào có thể bao gồm trong quảng cáo video TrueView để tăng tính tương tác?

A) Một thanh cuộn

B) GIF hoạt ảnh

C) Một thẻ

D) Một đường viền nhấp nháyKiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Câu Trả Lời Đáp án Đề Thi Chứng Chỉ Google AdWords Nhà quảng cáo nào có thể bao gồm trong quảng cáo video TrueView để tăng tính tương tác?

C) Một thẻ


 More Google Adwords Certification Exam Answers Double Check Your Answers When Taking The Exam!. Thêm Chứng nhận thi Google AdWords Hỏi Đáp Kiểm tra trả lời Khi Đi thi chứng chỉ google adwords !.

Kiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Quảng cáo video có thể chạy trên

Quảng cáo video có thể chạy trên


Quảng cáo video có thể chạy trên:

A) chỉ YouTube

B) YouTube và Mạng hiển thị

C) Các trang web và ứng dụng của Mạng hiển thị và đối tác video

D) Các trang web và ứng dụng của đối tác YouTube và videoKiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Câu Trả Lời Đáp án Đề Thi Chứng Chỉ Google AdWords Quảng cáo video có thể chạy trên

D) Các trang web và ứng dụng của đối tác YouTube và video


 More Google Adwords Certification Exam Answers Double Check Your Answers When Taking The Exam!. Thêm Chứng nhận thi Google AdWords Hỏi Đáp Kiểm tra trả lời Khi Đi thi chứng chỉ google adwords !.

Kiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Số lần giới hạn tần suất

Số lần giới hạn tần suất 


Số lần giới hạn tần suất bao gồm:

A) chỉ số lần hiển thị dẫn đến nhấp chuột

B) tất cả hiển thị, bao gồm cả những hiển thị không thể xem

C) tất cả hiển thị xuất hiện ở vị trí quảng cáo là “1”

D) chỉ số lần hiển thị có thể xemKiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Câu Trả Lời Đáp án Đề Thi Chứng Chỉ Google AdWords Số lần giới hạn tần suất bao gồm:

C) tất cả hiển thị xuất hiện ở vị trí quảng cáo là “1”.


 More Google Adwords Certification Exam Answers Double Check Your Answers When Taking The Exam!. Thêm Chứng nhận thi Google AdWords Hỏi Đáp Kiểm tra trả lời Khi Đi thi chứng chỉ google adwords !.

Kiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Khi thiết lập nhóm nhắm mục tiêu cho quảng cáo video, nó hiệu quả nhất để

Khi thiết lập nhóm nhắm mục tiêu cho quảng cáo video, nó hiệu quả nhất 


Khi thiết lập nhóm nhắm mục tiêu cho quảng cáo video, nó hiệu quả nhất để:

A) chọn tối đa 3 nhóm nhắm mục tiêu

B) chọn ít nhất 5 tùy chọn đối tượng nâng cao

C) nhắm mục tiêu rộng rãi theo các nhóm nhân khẩu học, chủ đề hoặc sở thích

D) nhắm mục tiêu hẹp theo các nhóm nhân khẩu học, chủ đề hoặc sở thích

Kiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Câu Trả Lời Đáp án Đề Thi Chứng Chỉ Google AdWords Khi thiết lập nhóm nhắm mục tiêu cho quảng cáo video, nó hiệu quả nhất để

D) nhắm mục tiêu hẹp theo các nhóm nhân khẩu học, chủ đề hoặc sở thích


 More Google Adwords Certification Exam Answers Double Check Your Answers When Taking The Exam!. Thêm Chứng nhận thi Google AdWords Hỏi Đáp Kiểm tra trả lời Khi Đi thi chứng chỉ google adwords !.

Kiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Quảng cáo TrueView trong luồng và Quảng cáo Video Discovery xuất hiện, tương ứng

Quảng cáo TrueView trong luồng và Quảng cáo Video Discovery xuất hiện, tương ứng


Quảng cáo TrueView trong luồng và Quảng cáo Video Discovery xuất hiện, tương ứng:

A) trước video và dưới dạng hình thu nhỏ có thể nhấp

B) dưới dạng hình thu nhỏ có thể nhấp và trước video

C) ở bên trái và bên phải của video

D) ở đầu và cuối videoKiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Câu Trả Lời Đáp án Đề Thi Chứng Chỉ Google AdWords Quảng cáo TrueView trong luồng và Quảng cáo Video Discovery xuất hiện, tương ứng:

A) trước video và dưới dạng hình thu nhỏ có thể nhấp

Một Số Tiện ích Mã Giảm Giá Online Nổi Bật


 More Google Adwords Certification Exam Answers Double Check Your Answers When Taking The Exam!. Thêm Chứng nhận thi Google AdWords Hỏi Đáp Kiểm tra trả lời Khi Đi thi chứng chỉ google adwords !.

Kiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Quảng cáo TrueView Video Discovery có thể chạy trên

Quảng cáo TrueView Video Discovery có thể chạy trên


Quảng cáo TrueView Video Discovery có thể chạy trên:

A) Mạng Hiển thị

B) Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị

C) YouTube và Mạng hiển thị

D) YouTube

Kiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Câu Trả Lời Đáp án Đề Thi Chứng Chỉ Google AdWords Quảng cáo TrueView Video Discovery có thể chạy trên

C) YouTube và Mạng hiển thị


 More Google Adwords Certification Exam Answers Double Check Your Answers When Taking The Exam!. Thêm Chứng nhận thi Google AdWords Hỏi Đáp Kiểm tra trả lời Khi Đi thi chứng chỉ google adwords !.

Kiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Chế độ xem quảng cáo TrueView trong luồng được tính khi người xem

Chế độ xem quảng cáo TrueView trong luồng được tính khi người xem


Chế độ xem quảng cáo TrueView trong luồng được tính khi người xem:

A) nằm trên trang YouTube nơi quảng cáo đang chạy

B) tương tác với quảng cáo, bằng cách nhấp vào gọi hành động

C) đồng hồ hoặc bỏ qua quảng cáo

D) xem quảng cáo lần thứ hai

Kiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Câu Trả Lời Đáp án Đề Thi Chứng Chỉ Google AdWords Chế độ xem quảng cáo TrueView trong luồng được tính khi người xem:

B) tương tác với quảng cáo, bằng cách nhấp vào gọi hành động


 More Google Adwords Certification Exam Answers Double Check Your Answers When Taking The Exam!. Thêm Chứng nhận thi Google AdWords Hỏi Đáp Kiểm tra trả lời Khi Đi thi chứng chỉ google adwords !.