Kiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Bạn có thể sử dụng những gì để kết nối với mọi người dựa trên ý định mua hàng của họ?

Bạn có thể sử dụng những gì để kết nối với mọi người dựa trên ý định mua hàng của họ?


Bạn có thể sử dụng những gì để kết nối với mọi người dựa trên ý định mua hàng của họ?

A. Phù hợp khách hàng

B. Đối tượng chung sở thích tùy chỉnh

C. Đối tượng trong thị trường của Google

D. Đối tượng tương tự

Kiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Câu Trả Lời Đáp án Đề Thi Chứng Chỉ Google AdWords Bạn có thể sử dụng những gì để kết nối với mọi người dựa trên ý định mua hàng của họ?

C. Đối tượng trong thị trường của Google


 More Google Adwords Certification Exam Answers Double Check Your Answers When Taking The Exam!. Thêm Chứng nhận thi Google AdWords Hỏi Đáp Kiểm tra trả lời Khi Đi thi chứng chỉ google adwords !.