Kiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Cách tốt nhất để đặt một quảng cáo là

Cách tốt nhất để đặt một quảng cáo là


Cách tốt nhất để đặt một quảng cáo là

A) Tạo một chiến dịch đặt phòng trong AdWords

B) Liên hệ với đại diện bán hàng của Google

C) Tạo chiến dịch video chuẩn

D) Nhập chi tiết kỹ thuật trên tab “Đặt phòng”

Kiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Câu Trả Lời Đáp án Đề Thi Chứng Chỉ Google AdWords Cách tốt nhất để đặt một quảng cáo là

B) Liên hệ với đại diện bán hàng của Google


 More Google Adwords Certification Exam Answers Double Check Your Answers When Taking The Exam!. Thêm Chứng nhận thi Google AdWords Hỏi Đáp Kiểm tra trả lời Khi Đi thi chứng chỉ google adwords !.