Kiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Liên kết kênh YouTube với tài khoản AdWords cho phép bạn:

Liên kết kênh YouTube với tài khoản AdWords cho phép bạn:


Liên kết kênh YouTube với tài khoản AdWords cho phép bạn:

A. quản lý một kênh từ một tài khoản Google

B. quản lý nhiều kênh từ một tài khoản Google

C. sử dụng tài khoản nhãn hiệu để quản lý nhiều kênh YouTube cùng một lúc hoặc để quản lý nhiều Tài khoản Google

D. quản lý một kênh từ một tài khoản Google và để cho nhiều người quản lý một kênh

Kiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Câu Trả Lời Đáp án Đề Thi Chứng Chỉ Google AdWords Liên kết kênh YouTube với tài khoản AdWords cho phép bạn

B. quản lý nhiều kênh từ một tài khoản Google

Một Số Tiện ích Mã Giảm Giá Online Nổi Bật


 More Google Adwords Certification Exam Answers Double Check Your Answers When Taking The Exam!. Thêm Chứng nhận thi Google AdWords Hỏi Đáp Kiểm tra trả lời Khi Đi thi chứng chỉ google adwords !.