Kiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Mẹo nào tốt nhất để tối ưu hóa video TrueView cho sự tham gia của người xem?

Mẹo nào tốt nhất để tối ưu hóa video TrueView cho sự tham gia của người xem?


Mẹo nào tốt nhất để tối ưu hóa video TrueView cho sự tham gia của người xem?

A. Thêm các loại trừ vào chiến dịch

B. Nhìn vào tỷ lệ tương tác để nhắm mục tiêu và tập trung vào các phương pháp có tỷ lệ xem cao nhất

C. Chạy cả dòng trong luồng và phiên bản phát hiện video của quảng cáo

D. Tăng giá thầu của mỗi nhóm mục tiêu lên 100%

Kiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Câu Trả Lời Đáp án Đề Thi Chứng Chỉ Google AdWords Mẹo nào tốt nhất để tối ưu hóa video TrueView cho sự tham gia của người xem?

B. Nhìn vào tỷ lệ tương tác để nhắm mục tiêu và tập trung vào các phương pháp có tỷ lệ xem cao nhất


 More Google Adwords Certification Exam Answers Double Check Your Answers When Taking The Exam!. Thêm Chứng nhận thi Google AdWords Hỏi Đáp Kiểm tra trả lời Khi Đi thi chứng chỉ google adwords !.