Kiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Những hành động đạt được là gì?

Những hành động đạt được là gì?


Những hành động đạt được là gì?

A) Lượt xem kiếm được, nhận xét và nhận được số lượt thích

B) Chuyển đổi kiếm được

C) Số lần truy cập vào trang web và nhận được nhận xét

D) Các lượt truy cập kiếm được từ trang web đã kiếm được lượt xem và nhận được nhận xét

Kiểu phân phối nào hiển thị quảng cáo của bạn

Câu Trả Lời Đáp án Đề Thi Chứng Chỉ Google AdWords Những hành động đạt được là gì?

A) Lượt xem kiếm được, nhận xét và nhận được số lượt thích


 More Google Adwords Certification Exam Answers Double Check Your Answers When Taking The Exam!. Thêm Chứng nhận thi Google AdWords Hỏi Đáp Kiểm tra trả lời Khi Đi thi chứng chỉ google adwords !.